محمد گشتی

بازرگانی ماندگار صنعت

تبریز، جاده تبریز-آذرشهر، نرسیده به پل سه راه خسروشهر، جنب کوی ماندگار

۵۰ ۰۸ ۳۲۴۴ ۰۴۱   –   ۵۰ ۰۸ ۳۲۴۴ ۰۴۱   –   ۹۶ ۰۰ ۳۱۵ ۰۹۱۴


محمدعلی متفرس

بازرگانی متفرس

شیراز، خیابان فردوسی، نرسیده به سه‌راه مدبر، جنب گرمابه یزدانی
۸۰ ۷۵ ۳۸۳۱ ۰۷۱   –  ۲۱ ۷۶ ۳۸۳۱ ۰۷۱   –   ۸۴ ۷۶ ۱۱۱ ۰۹۱۷


علی شاکر

تجهیزات آسیا

یزد، بلوار جمهوری اسلامی، جنب تعاونی ثامن، پلاک ۳۹۳

۳۷-۸ ۴۳ ۳۵۲۴ ۰۳۵   –   ۹ ۴۳ ۳۵۲۴ ۰۳۵   –   ۲۳ ۶۱ ۶۱۸ ۰۹۱۲


سلیمانیفر

فروشگاه ابزار شهر

کیش، بلوار ایران، فروشگاه ابزار شهر
۳۲-۳ ۵۳ ۴۴۴۲ ۰۷۴   –   ۳۱ ۵۳ ۴۴۴۲ ۰۷۶   –   ۹۸ ۴۱ ۱۲۱ ۰۹۱۲

 


محسن حاجی‌زاده

فروشگاه نکوزاد

کاشان، خیابان اعتمادی، کوچه اعتماد‌۹، نبش کوچه سوم

۶۶ ۰۳ ۵۵۲۲ ۰۳۱   –   ۱۴ ۵۰ ۱۶۱ ۰۹۱۳