تیغه مناسب دستگاه سنگبری برای کاشی

تیغه مناسب دستگاه سنگبری برای کاشی

بسیاری از مردم به اشتباه فکر می کنند که همه کاشی ها یکسان ساخته می شوند و می توان از همان تیغه دستگاه سنگبری که برای برش کاشی ساخته شده با یک نوع مواد استفاده می شود برای برش کاشی ساخته شده با مواد دیگر هم استفاده کرد.

برخی مواد شایع برای ساخت کاشی شامل سرامیک کلاسیک و چینی ها هستند و امروزه جدیدا از شیشه ها در ساخت کاشی استفاده می شود.

قبل از شروع پروژه برش کاشی های دیوار ، حمام یا هر جای دیگری شما نیاز دارید تا از اینکه کدام تیغه ] دستگاه سنگبری [ مناسب برای سرامیک ، چینی یا کاشی های شیشه ای است اطلاع کامل داشته باشید

کدام تیغه ] ماشین سنگبری [ برای برش سرامیک ، چینی یا کاشی شیشه ای مناسب است ؟

با توجه به توضیحات بالا باید بر نوع تیغه دستگاه سنگبری مصرفی تمرکز داشته باشیم. سرامیک ، چینی ها و شیشه هر کدام سختی متفاوت و وقاومت خاص خود را دارند که باید برای انتخاب تیغه ماشین سنگبری مناسب در نظر گرفته شوند.

برای انواع کاشی ، تیغه الماس مورد نیاز خواهد بود ، اما تیغه های الماس متفاوتی که بستگی به سختی و سایش مواد دارند وجود دارد.

چینی ها :

از این سه نوع کاشی ، چی نی ها سخت ترین آنها هستند و آنها را باید تنها با تیغع الماس برای “مواد فوق العاده سخت” برش داد. چینی ها در واقع سخت ترین ماده ای هستند که شما در کاشی ها یافت خواهید کرد و استفاده از یک تیغه الماس “همه کاره” برای برش آنها کارآمد نخواهد بود زیرا این تیغه ها برای موادی نرم تر طراحی شده اند.

سرامیک :

سرامیک از نظر سحتی بعد از کاشی های های چینی قرار می گیرد و می تواند با استفاده از تیغه ] دستگاه سنگبری [ “خیلی سخت” الماس آن را برش زد. اما از آنجا که سرامیک از مواد بسیار رایج در ساخت کاشی است تیغه هایی مخصوص سرامیک در دسترس است که برای برش این نوع اشی ها ایده آل است

شیشه :

شیشه در مجموع کمی نرم تر از سرامیک است اما بسیار شکننده و آسیب پذیر است. برای جلوگیری از ایجاد مشکل استفاده از یک تیغه الماس بسیار با کیفیت می تواند کارآمد باشد